ลูกค้าของเรา

ปัจจุบัน บริษัท เอ็น15 เทคโนโลยี จำกัด ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเป็นโรงงานที่มีมาตรฐานในการให้บริการรับกำจัดขยะ ที่มีประสิทธิภาพและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยได้รับความไว้วางใจจากบริษัทชั้นนำในเขตนิคมอุตสาหกรรม หรือพื้นที่ใกล้เคียงได้ ใช้บริการกับเรา ดังนี้

  • บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
  • บริษัท เอส ซี ไอ อีโค่ เซอร์วิส จำกัด
  • บริษัท ปูนซีเมนต์เอเซีย จำกัด
  • บริษัท อมตะฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด

ทั้งนี้ยังมีบริษัท, โรงงาน, หน่วยงานท้องถิ่นทั้งในและนอกพื้นกระบวนการบริหารจัดการขยะอย่างต่อเนื่อง ที่ สนใจเข้าเยี่ยมชม “และทางเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในโอกาสต่อไปจะได้ให้บริการกับท่าน”