ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม

บริษัท เอ็น15 เทคโนโลยี จำกัดมีความมุ่งมั่นที่จะนำรูปแบบและวิธีการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาใช้ในการดำเนินงาน โดยเลือกเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่น้อยที่สุดมาให้บริการ เพื่อลดผลกระทบต่อชุมชน และสิ่งแวดล้อมทั้งทางอากาศ ทางน้ำและทางดิน โดยเหนือสิ่งอื่นใด เรามีความสำนึกในการรับผิดชอบต่อสังคม และลูกค้าของเราอย่างสูงสุด

ทั้งนี้ บริษัท เอ็น15 เทคโนโลยี จำกัด ได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน

- ISO 9001:2015   ใบรับรองระบบบริหารจัดการด้านคุณภาพ
- ISO 14001:2015 ใบรับรองระบบบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
- มาตรฐานโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม ระดับเหรียญทอง
- ใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว

ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งในการมีส่วนรับผิดชอบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม
การเป็นส่วนหนึ่งของนโยบาย Zero Waste to Landfill

บริษัท เอ็น15 เทคโนโลยี จำกัดมีความภูมิใจในการเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการบริหารจัดการของเสีย และวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เกิดขึ้นภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครโดยเราได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้บริหารจัดการของเสีย และวัสดุที่ไม่ใช้แล้วแบบทั่วไป (General Waste) และกากอุตสาหกรรมที่ไม่เป็นอันตราย (Industrial Non-Hazardous Waste) จากบริษัท อมตะ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวนั้นได้อ้างอิงถึงนโยบายสิ่งแวดล้อมของทางนิคมฯ ที่ว่าด้วยเรื่องการลดปริมาณขยะแบบฝังกลบหรือที่เรียกว่า “Zero Waste To Landfill”