กรอบการให้บริการ

ปัจจุบัน บริษัท เอ็น15 เทคโนโลยี จำกัดเปิดดำเนินการ คัดแยก และแปรรูปขยะสำนักงานที่ผ่านการคัดแยกแล้ว และขยะอุตสาหกรรมที่ไม่เป็นอันตราย โดยการบดย่อยเพื่อทำเป็น เชื้อเพลิงผสม (Refuse Derived Fuel : RDF)

  • ของเสียประเภทเปลือกไม้และเนื้อไม้
  • ของเสียจากวัสดุคอมโพสิทต่างๆ (Textile, Elastomer, Plastomer)
  • เศษพลาสติกจากการปาด/กลึง
  • บรรจุภัณฑ์ที่เป็นกระดาษหรือกระดาษแข็ง
  • บรรจุภัณฑ์ที่เป็นพลาสติก
  • บรรจุภัณฑ์ที่เป็นไม้
  • บรรจุภัณฑ์ที่ประกอบด้วยวัสดุหลายชนิด
  • บรรจุภัณฑ์ที่เป็นสิ่งทอ
  • ของเสียที่เผาไหม้ได้อื่นๆ
  • พลาสติกและยาง

ลูกค้าสามารถขนขยะมาส่งให้กับทางเราเองโดยเสียเฉพาะค่าบริการกำจัด
หรือเลือกใช้บริการรถขนส่ง+ค่าบริการกำจัดของ
บริษัท เอ็น15 เทคโนโลยี จำกัด ได้เช่นกัน

ประเภทรถขนส่งที่ให้บริการ